Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från större koncern inom skogsindustrin på strax under 7,5 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business unit RemaSawco receives order from a larger group within the forest industry worth just under 7.5 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från kanadensisk partner på knappt 2,2 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from a Canadian partner of just under SEK 2.2 million

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order på ca 1,6 MSEK från det amerikanska försvaret

  Read Press Release
 • Image Systems' business area Motion Analysis receives an order of approx. 1.6 MSEK from the American defense

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från större koncern på drygt 2,8 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from a larger group of just over SEK 2.8 million

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Kanadensisk partner på ca 3 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from a Canadian partner of approximately SEK 3 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Kommuniké från årsstämma i Image Systems AB (publ)

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från ATA Timber på drygt 2,2 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from ATA Timber for just over SEK 2.2 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Delårsrapport Image Systems AB januari-mars 2024

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Interim Report Image Systems AB January-March 2024

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från kanadensiskt sågverk på 1 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from a Canadian sawmill for SEK 1 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Kallelse till årsstämma i Image Systems AB (publ)

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från J G Andersson Söner AB på drygt 2,1 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from J G Andersson Söner AB for just over SEK 2.1 million

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Polen på strax under 2,5 MSEK + optioner

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from Poland for just under SEK 2.5 MSEK + options

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems årsredovisning för 2023 offentliggjord

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems annual report for 2023 published

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Moelven Wood AS på drygt 1,8 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from Moelven Wood AS for just over SEK 1.8 million

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Holmen AB på drygt 1,5 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from Holmen AB for just over SEK 1.5 million

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från ESAS på strax under 6,3 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from ESAS of just under SEK 6.3 million

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från AB Rundvirke på drygt 2 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from AB Rundvirke for just over SEK 2 million

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Moelven Wood AS på knappt 3,3 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from Moelven Wood AS of just under SEK 3,3 million

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order på ca 1,9 MSEK från det amerikanska försvaret

  Read Press Release
 • Image Systems' business area Motion Analysis receives an order of approx. 1.9 MSEK from the American defense

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Holmen AB på drygt 3,4 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from Holmen AB for just over SEK 3.4 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco tecknar support- och underhållsavtal (SLA) med Hilmer Andersson för drygt 700 KSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco signs a Service Level Agreement (SLA) with Hilmer Andersson for just over SEK 700,000

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Bokslutskommuniké Image Systems AB 1 januari-31 december 2023

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Year end report Image Systems January 1 - December 31 2023

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Moelven Valåsen AB på drygt 6,4 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from Moelven Valåsen AB for just over SEK 6.4 million

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order på ca 1,5 MSEK från det amerikanska försvaret

  Read Press Release
 • Image Systems' business area Motion Analysis receives an order of approx. 1.5 MSEK from the American defense

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Moelven Wood AS på knappt 1,7 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from Moelven Wood AS of just under SEK 1.7 million

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order på ca 2,0 MSEK från Italien

  Read Press Release
 • Image Systems' business area Motion Analysis receives an order of approx. 2.0 MSEK from Italy

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco har tecknat ramavtal med större koncern till ett maximalt värde om drygt 13,4 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco has signed a framework agreement with a larger group for a maximum value of just over SEK 13.4 million

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Vida Borgstena AB på drygt 3,2 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from Vida Borgstena AB for just over SEK 3.2 million

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Moelven Edanesågen AB på ca 6,2 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives order from Moelven Edanesågen AB for approximately SEK 6.2 million

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order på ca 2,2 MSEK från Frankrike

  Read Press Release
 • Image Systems' business area Motion Analysis receives an order of approx. 2.2 MSEK from France

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Holmen på ca 6,2 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from Holmen for approximately SEK 6.2 million

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Södra på uppgradering av fyra sågverk för ca 20,7 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from Södra to upgrade four sawmills for approximately SEK 20.7 million

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Wallnäs Timber AB på drygt 9 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from Wallnäs Timber AB for just over SEK 9 million

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Moelven Dalaträ på drygt 4,6 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from Moelven Dalaträ for just over SEK 4.6 million

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från ett sågverk i Norden på 7,9 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives order from a nordic sawmill at an order value of 7,9 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Moelven Wood på drygt 11,7 MSEK + optioner

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives order from Moelven Wood for just over 11.7 MSEK + options

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Delårsrapport Image Systems AB januari-september 2023

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Interim report Image Systems AB January - September 2023

  Read Press Release
 • Multipla beställningar till Motion Analysis

  Read Press Release
 • Multiple orders for Motion Analysis

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems årsstämma kommer att hållas den 8 maj 2024 på bolagets huvudkontor i Linköping.

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems' Annual General Meeting will be held on May 8, 2024 at the company's headquarters in Linköping.

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Vida på drygt 4,1 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from Vida for just over SEK 4.1 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Fortsatt effektivisering ger resultat

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Continued streamlining yields results

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order på ca 1,1 MSEK från det italienska försvaret

  Read Press Release
 • Image Systems’ business area Motion Analysis receives an order of approx. MSEK 1.1 from the Italian Defense

  Read Press Release
 • Image Systems’ business area Motion Analysis receives an order of approx. MSEK 1.1 from the Italian Defense

  Read Press Release
 • Image Systems ingår sjuårigt ramavtal med franska försvarsministeriet värt cirka 32 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems enters into a seven-year framework agreement with the French Ministry of Defense worth approximately MSEK 32

  Read Press Release
 • Image Systems enters into a seven-year framework agreement with the French Ministry of Defense worth approximately MSEK 32

  Read Press Release
 • RemaSawco erhåller beställning på ca 1,9 MSEK från Älvsbyhus

  Read Press Release
 • RemaSawco receives order of approx. 1.9 MSEK from Älvsbyhus

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Kommuniké från årsstämma i Image Systems AB (publ)

  Read Press Release
 • – Regulatory

  DELÅRSRAPPORT Image Systems AB (publ) Januari-mars 2023

  Read Press Release
 • – Regulatory

  INTERIM REPORT Image Systems AB (publ) January–March 2023

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems årsredovisning för 2022 offentliggjord

  Read Press Release
 • – Regulatory

  KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AB (publ)

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order på 1,5 MSEK ifrån det amerikanska försvaret

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning på ca 3 MSEK från ATA Timber Widtsköfle

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order of approx. 3 MSEK from ATA Timber Widtsköfle

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning på ca 2,7 MSEK från Sweden Timber

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order of approx. 2.7 MSEK from Sweden Timber

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order på drygt 1 MSEK ifrån Tel Aviv University

  Read Press Release
 • – Regulatory

  BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Image Systems AB (publ)

  Read Press Release
 • – Regulatory

  YEAR-END REPORT Image Systems AB (publ)

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning på ca 2,5 MSEK från Fyrås Trä

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order of approx. 2.5 MSEK from Fyrås Trä

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems utser Emilien Saindon till vice VD för koncernen

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems appoints Emilien Saindon as deputy CEO for the group

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order på ca 1,2 MSEK från det franska försvaret

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning på ca 5,7 MSEK från Nordwood

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order of approx. 5.7 MSEK from Nordwood

  Read Press Release
 • – Regulatory

  DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2022 Image Systems AB (publ)

  Read Press Release
 • – Regulatory

  INTERIM REPORT JANUARY–SEPTEMBER 2022 Image Systems AB (publ)

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning på ca 2,5 MSEK från Renholmen AB

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order of approx. 2.5 MSEK from Renholmen AB

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems valberedning och årsstämma 2023

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image System's nomination committee and annual general meeting 2023

  Read Press Release
 • Image Systems' business area Motion Analysis receives an order of approx. 1.4 MSEK from the Australian defence

  Read Press Release
 • Image Systems' business area Motion Analysis receives an order of approx. 1.3 MSEK from the French defence

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order på ca 1,3 MSEK från det franska försvaret

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order på ca 1,4 MSEK från det australiensiska försvaret

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller ytterligare avropsbeställning på drygt 2 MSEK från Moelven Timber

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives order of just over SEK 2 million from Moelven Timber

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller ytterligare avropsbeställningar på drygt 10 MSEK från Moelven Timber

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives orders of SEK 10 million from Moelven Timber

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller avropsbeställningar på drygt 11 MSEK från Moelven Timber

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives orders of SEK 11 million from Moelven Timber

  Read Press Release
 • – Regulatory

  DELÅRSRAPPORT Image Systems AB (publ) januari-juni 2022

  Read Press Release
 • – Regulatory

  INTERIM REPORT Image Systems AB (publ) January-June 2022

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 4,2 MSEK till Hedlunds Timber AB

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order of approx. 4.2 MSEK to Hedlunds Timber AB

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller en order på ca 4,4 MSEK till Moelven Dalaträ

  Read Press Release
 • Image Systems business area RemaSawco receives an order amounting to 4.4 MSEK from Moelven Dalaträ

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 10 MSEK till Derome Timber AB

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order på ca 1 MSEK till det amerikanska försvaret

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Kommuniké från extra bolagsstämma i Image Systems AB (publ)

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order på ca 1 MSEK till Indien

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order värd ca 17 MSEK från Moelven Valåsen AB i Karlskoga

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Kallelse till extra bolagsstämma i Image Systems AB (publ)

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Kommuniké från årsstämma i Image Systems AB (publ)

  Read Press Release
 • – Regulatory

  DELÅRSRAPPORT Image Systems AB (publ) Januari-mars 2022

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Valberedningens förslag till årsstämman 2022

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 2,6 MSEK till nordiskt sågverk

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems årsredovisning för 2021 offentliggjord

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 5 MSEK från AB Karl Hedin

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Kallelse till Årsstämma I Image Systems AB (publ)

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Kallelse till Årsstämma I Image Systems AB (publ)

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på drygt 7 MSEK från Vida AB

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 2 MSEK från Moelven Notnäs Ransby AB

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 2 MSEK från Bergkvist Siljan Mora AB

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Bokslutskommuniké Image Systems AB (publ) JANUARI – DECEMBER 2021

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på drygt 5,5 MSEK från AB Karl Hedin

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order värd ca 3,1 MSEK från AB Gustaf Kähr i Sverige

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order värd ca 10 MSEK från tysk maskinleverantör Kallfass GmbH för leverans till sågverk i Ryssland

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order värd ca 4 MSEK från sågverk i Sverige

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Delårsrapport Image Systems AB (publ) JANUARI – SEPTEMBER 2021

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 5 MSEK från AB Hilmer Andersson

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order värd ca 2,3 MSEK från sågverk i Norge

  Read Press Release
 • Image Systems valberedning och årsstämma 2022

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Delårsrapport Image Systems AB (publ) JANUARI – JUNI 2021

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på drygt 2 MSEK från Great Southern Wood Preserving i Alabama

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order värd över 10 MSEK från ELE Trävaru AB

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order värd drygt 7 MSEK

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller två ordrar på 3,3 MSEK resp 2,95 MSEK från Vida AB

  Read Press Release
 • Emilien Saindon ny VD för RemaSawco

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 5,3 MSEK från GRAB Sp. i Polen

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Kommuniké från årsstämma i Image Systems AB (publ)

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Delårsrapport Image Systems AB (publ) JANUARI – MARS 2021

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems årsredovisning för 2020 offentliggjord

  Read Press Release
 • Kallelse till Årsstämma I Image systems AB (publ)

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 5 MSEK från Hedlunds Timber AB

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order om drygt 1 MSEK för DIC system till Kroatien

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 3,6 MSEK från AB Gustaf Kähr

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 3 MSEK från Derome Timber AB

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Bokslutskommuniké Image Systems AB (publ) JANUARI – DECEMBER 2020

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde Motion Analysis deltar i Vinnovafinansierat innovationsprojekt inom Augmented Reality (AR)

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 5 MSEK från AB Rundvirke

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 3 MSEK från Rödins Trä AB

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 7,5 MSEK från Eksjö Industri AB

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 7 MSEK från Gausdal Bruvoll SA, Norge

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Delårsrapport Image Systems AB (publ) JANUARI – SEPTEMBER 2020

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Stefan Liljedahl slutar som CFO på Image Systems

  Read Press Release
 • Image Systems valberedning och årsstämma 2021

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 5 MSEK från AB Karl Hedin

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 5.8 MSEK från Lotus Timber OÜ, Estland

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order om drygt 1 MSEK från Tyska försvarsmakten

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Delårsrapport Image Systems AB (publ) JANUARI – JUNI 2020

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 3 MSEK från Glommers Timber AB, Glommersträsk

  Read Press Release
 • Stefan Liljedahl har utsetts som ny CFO på Image Systems

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order om ca 2,1 ifrån Kina

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order om ca 5 MSEK från Säge Handlos Summerau GmbH i Österrike

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Kommuniké från årsstämma i Image Systems AB (publ)

  Read Press Release
 • Klas Åström slutar som CFO på Image Systems

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order om ca 1,7 MSEK från franska Safran

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems årsredovisning för 2019 offentliggjord

  Read Press Release
 • Kallelse till Årsstämma I Image systems AB (publ)

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Delårsrapport Image Systems AB (publ) JANUARI – MARS 2020

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order om knappt 1 MSEK från franska DGA

  Read Press Release
 • Image Systems styrelse har beslutat att skjuta upp årsstämman

  Read Press Release
 • Kallelse till Årsstämma I Image systems AB (publ)

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems AB (publ) korttidspermitterar

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 2,35 MSEK från Moelven Edanesågen AB

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order för Service och Support på ca 1,2 MSEK

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 3,5 MSEK från Moelven Dalaträ AB

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 4,7 MSEK från Kuhmo Oy, Finland

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Redeye: Image Systems - Time for a Turn-around

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Bokslutskommuniké Image Systems AB (publ) JANUARI – DECEMBER 2019

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 27 MSEK från Stenvalls Trä AB

  Read Press Release
 • Image Systems valberedning och årsstämma 2020

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 6.3 MSEK från Moelven Årjäng Såg AB

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 5.5 MSEK från Bergs Timber, Vimmerby

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Delårsrapport Image Systems AB (publ)  januari– september 2019

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order på ca 2,2 MSEK från tyska försvaret

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 3,5 MSEK från Stora Enso Veitsiluoto Oy i Kemi, Finland

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Redeye: Image Systems - RemaSawco hit an air pocket

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Delårsrapport Image Systems AB (publ) JANUARI – JUNI 2019

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 6.4 MSEK från Stenvalls Trä AB, Örarna

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems Motion Analysis erhåller ordrar på ca 2,4 MSEK från amerikanska försvaret

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 5,5 MSEK från AS Aegviidu Puit, Estland

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 5 MSEK från Bergkvist-Insjön AB, Dalarna

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco kommer tillsammans med RISE och Moelven att fortsätta utvecklingen av det digitala sågverket i ett europeiskt innovationsprojekt

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Kommuniké från årsstämma i Image Systems AB (publ)

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Delårsrapport Image Systems AB (publ) JANUARI – MARS 2019

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 4,8 MSEK från Södra Wood Kinda

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 2,6 MSEK från Martinsons Såg i Kroksjön, Västerbotten

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 5,1 MSEK från Södra Wood Hamina

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems årsredovisning för 2018 offentliggjord

  Read Press Release
 • KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AB (PUBL)

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order för Service och Support på ca 1,2 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 2,4 MSEK från Boda Såg i Svärdsjö, Dalarna

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Redeye: Image Systems - Record order bookings

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Bokslutskommuniké Image Systems AB (publ) JANUARI – DECEMBER 2018

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 5,2 MSEK från Holmen Timber i Braviken

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 20 MSEK från Moelven Numedal

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Redeye: Image Systems - Large rights issue will provide financial flexibility

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Redeye: Image Systems - Cross-selling in focus

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Redeye: Image Systems - Interesting acquisition

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Redeye: Image Systems - Increased focus abroad

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Redeye: Image Systems - Cutting edge technology

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Image Systems receives order amounting to 2,5 MSEK

  Read Press Release