Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 5,2 MSEK från Holmen Timber i Braviken

Press Release – Regulatory

Leverans och driftsättning av RS-BoardScannerQ är planerad till Q1 2020.

”Vi tycker RemaSawco har en bra lösning, det passar den högkapacitetsanläggning vi bygger” säger Victor Holmquist, teknisk chef på Holmen Timber.

”Vi är glada och stolta över att få vara delaktiga i Holmens satsning i en av Norra Europas mest kompetenta högkapacitetsanläggning för justering” säger Johan Friberg, VD på Image Systems.

RS-BoardScannerQ är ett helautomatiserat avsyningssystem för brädor och plank i tvärsmatat flöde i råsorteringar, justerverk eller hyvlerier. Systemet utför automatisk fyrsidig kvalitetsavsyning helt utan behov av vändning. Mättekniken kombinerar tracheid- (fiber), dimension- och vision-data. Systemet ger nya möjligheter inom kvalitetssortering för sågverk, dels tack vare den sofistikerade mättekniken och dels tack vare RemaSawcos unika beröringsfria hållfasthetsapplikation.

Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 februari 2019 klockan 11.30 (CET).

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order på ca 1,6 MSEK från det amerikanska försvaret

  Read Press Release
 • Image Systems' business area Motion Analysis receives an order of approx. 1.6 MSEK from the American defense

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från större koncern på drygt 2,8 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from a larger group of just over SEK 2.8 million

  Read Press Release
Press Release Archive