Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 10 MSEK till Derome Timber AB

Press Release

Ordern omfattar en uppgradering av femton (15) olika system i åtta (8) projekt till tre (3) olika sågverk inom Derome koncernen. Projekten innefattar uppgradering av mätstation med RS-3D LogScanner, uppgradering av såglinjemätsystem RS-Con samt uppgradering av sorterstyrning, med RS-ProSort.

Leveranserna och driftsättningarna genomförs under 2022 och 2023. 

”Vi tackar Derome för ett gott samarbete och för förtroendet” säger VD för RemaSawco Emilien Saindon


Frågor besvaras av:
Johan Friberg, Koncernchef Image Systems AB, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Informationen i detta pressmeddelande offentliggjordes den 15 Juli 2022 klockan 11.40 (CET).

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och i stället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har ca 80 anställda på kontor i Sverige, Finland och Norge. År 2021 omsatte koncernen 159 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

 

 

 

 

 

Links and Media

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order på ca 1,6 MSEK från det amerikanska försvaret

  Read Press Release
 • Image Systems' business area Motion Analysis receives an order of approx. 1.6 MSEK from the American defense

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från större koncern på drygt 2,8 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from a larger group of just over SEK 2.8 million

  Read Press Release
Press Release Archive