Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 20 MSEK från Moelven Numedal

Press Release – Regulatory

”Med denna investering bygger vi vidare på vår strategi att öka kvalitet och utbyte i hela justerverket samt ökar möjligheten att med god säkerhet ta fram hållfastsorterat virke av hög kvalitet ” säger Rune Frogner, VD Moelven Numedal AS. ”Efter att vi har sett nyttan och vinsten med införandet av RS-BoardScannerQ i justerverket på andra enheter inom Moelven gruppen har vi nu beslutat att genomföra liknande projekt, med start i juli 2019”, fortsätter Rune Frogner.

”Samarbetet med Moelven och dess olika anläggningar, inte minst inom ramen för den gemensamma utvecklingen av Det Digitala Sågverket är mycket viktigt för oss, och det är med stor entusiasm vi tar oss an det här projektet” säger Johan Friberg, VD Image Systems.

Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD Image Systems, telefon: 013-200 100, e-post: johan.friberg@imagesystems.se

Informationen i denna pressrelease är sådan som Image Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari 2019 klockan 13.00 (CET).

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Vida på drygt 4,1 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from Vida for just over SEK 4.1 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Fortsatt effektivisering ger resultat

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Continued streamlining yields results

  Read Press Release
Press Release Archive