Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 4,8 MSEK från Södra Wood Kinda

Press Release – Regulatory

Med detta projekt fortsätter Södra Wood sitt program för att uppgradera mätstationerna på sina sågverk. Södra Wood Kinda är det tredje sågverket som uppgraderas efter motsvarande projekt på sågverken i Mönsterås och Hamina. Effektiv inmätning och sortering är en grundförutsättning för kvalitetssäkrad och lönsam produktion.

”Vi tackar Södra Wood för förtroendet och för möjligheten att tillsammans genomföra detta viktiga och strategiska projekt” säger Johan Friberg, VD Image Systems AB.

RS-3DXRay är ett unikt mätsystem med 3D-mätning och röntgen (XRay) i kombination. Det möjliggör mätning av stockens kvalitet och rätt diameter under bark i en online-process. Med systemet kan man nu optimera råmaterialet mer effektivt mot sågverkets kunders krav. Systemet mäter stockens faktiska form med stor noggrannhet, även med äldre timmersorteringar, och säkerställer korrekt geometrisk kvalitet vid såglinjen. Tillsammans lyfter funktionerna totalvärdet av sågverksprocessen och ger ett ökat utbyte.

Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Vida på drygt 4,1 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from Vida for just over SEK 4.1 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Fortsatt effektivisering ger resultat

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Continued streamlining yields results

  Read Press Release
Press Release Archive