Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 5.5 MSEK från Bergs Timber, Vimmerby

Press Release – Regulatory

Leverans och driftsättning är planerade till sommaren 2020.

”Vi är mycket stolta och glada för förtroendet att få genomföra detta projekt med de högt ställda krav och förväntningar som vi vet att Bergs Timber har.” säger Johan Friberg, VD för Image Systems AB.

RS-BoardScannerQ är ett helautomatiserat avsyningssystem för brädor och plank i tvärsmatat flöde i råsorteringar, justerverk eller hyvlerier. Systemet utför automatisk fyrsidig kvalitetsavsyning helt utan behov av vändning. Mättekniken kombinerar tracheid- (fiber), dimension- och vision-data. Systemet ger nya möjligheter inom kvalitetssortering för sågverk, dels tack vare den sofistikerade mättekniken och dels tack vare RemaSawcos nya och unika beröringsfria hållfasthetsapplikation.

RS-StrengthGrader är ett certifierat påbyggnadsprogram som beräknar hållfasthet baserat på data från RS-BoardScannerQ.

Links and Media

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Vida på drygt 4,1 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from Vida for just over SEK 4.1 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Fortsatt effektivisering ger resultat

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Continued streamlining yields results

  Read Press Release
Press Release Archive