Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order på ca 1,3 MSEK från det franska försvaret

Press Release

POM står för ”Projectile Orientation Measurement” och innebär att man automatiskt kan utvärdera en gevärskulas orientering under flykt. Systemet används i certifiering av ballistiskt skydd och består av en kombination av egenutvecklad mjukvara tillsammans med hårdvarukomponenter såsom kameror och belysning.  

Leverans sker under 2023. 

Frågor besvaras av:
Johan Friberg, Koncernchef Image Systems AB, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Vida på drygt 4,1 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from Vida for just over SEK 4.1 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Fortsatt effektivisering ger resultat

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Continued streamlining yields results

  Read Press Release
Press Release Archive