Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order på ca 1,1 MSEK från det italienska försvaret

Press Release

”Den italienska Försvarsmakten är sedan länge användare av Image Systems mjukvara för analys och utprovning av olika försvarssystem. De används idag på flertalet av de militära provplatser som finns i Italien. Vi är stolta över fortsatt förtroende”, säger Ohad Zangi, chef för Image Systems affärsområde Motion Analysis.

Links and Media

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Vida på drygt 4,1 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from Vida for just over SEK 4.1 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Fortsatt effektivisering ger resultat

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Continued streamlining yields results

  Read Press Release
Press Release Archive