Image Systems ingår sjuårigt ramavtal med franska försvarsministeriet värt cirka 32 MSEK

Press Release

Avtalet omfattar utveckling och leverans av företagets kompletta produktportfölj samt underhåll av densamma. Avtalet är ett avropskontrakt och har ett maximalt värde på 2 700 000 EUR, motsvarande drygt 31,8 MSEK.

”Franska staten och dess militära testanläggningar är sedan länge användare av Image Systems produkter. De används idag på flertalet av de militära provplatser som finns i Frankrike. Vi ser nu långsiktigheten den franska försvarsmakten har i våra produkter och ett bevis på vårt goda samarbete sinsemellan”, säger Ohad Zangi, chef för Image Systems affärsområde Motion Analysis.

Links and Media

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Vida på drygt 4,1 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from Vida for just over SEK 4.1 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Fortsatt effektivisering ger resultat

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Continued streamlining yields results

  Read Press Release
Press Release Archive