Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning på ca 2,5 MSEK från Renholmen AB

Press Release

Affären innefattar RemaSawcos produkter RS-ProSort och RS-BoardScannerP till råsorteringen på Bergene Holms sågverk Haslestad, Norge.

”Vi är mycket glada över att vi ännu en gång fått till ett lyckat samarbete med Renholmen, ett samarbete vi verkligen uppskattar och som kommer kunderna till stor nytta”

säger VD för RemaSawco Emilien Saindon.

RemaSawcos leverans kommer att ske under våren 2024 och installation sker genom Renholmens försorg under 2024.

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Vida på drygt 4,1 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from Vida for just over SEK 4.1 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Fortsatt effektivisering ger resultat

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Continued streamlining yields results

  Read Press Release
Press Release Archive