Image Systems affärsområde RemaSawco kommer tillsammans med RISE och Moelven att fortsätta utvecklingen av det digitala sågverket i ett europeiskt innovationsprojekt

Press Release

För detta arbete har EU-kommissionen beslutat att tilldela de tre svenska parterna sammanlagt 15 MSEK, varav RemaSawco tilldelas 4 MSEK och de båda andra parterna delar på resterande summa. Projektet som helhet tilldelas 107 MSEK, och inkluderar 30 parter från tolv länder. Hela projektet koordineras av det spanska institutet Tecnalia, och kommer att pågå i fyra år med start under hösten 2019. Ersättning kommer att ske löpande efter utfört arbete.

Projektet bygger på de tekniska lösningar som RemaSawco har utvecklat för att koppla samman data från hela sågverksprocessen, med målet att öka processeffektiviteten och slutkundsvärdet på produkten. RemaSawco deltar i projektet som enda utrustningsleverantör för sågverksindustrin, och detta besked är således ytterligare ett kvitto på att RemaSawco leder den digitala omställningen av träindustrin. En omställning som inleddes i det tidigare Vinnovastöttade projektet ”Det digitala sågverket” tillsammans med Moelven i Karlskoga.

Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se 

Informationen i detta pressmeddelande offentliggjordes den 29 maj 2019 klockan 12.00 (CEST).

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Vida på drygt 4,1 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from Vida for just over SEK 4.1 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Fortsatt effektivisering ger resultat

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Continued streamlining yields results

  Read Press Release
Press Release Archive