Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 5 MSEK från AB Karl Hedin

Press Release – Regulatory

Ordern omfattar en komplett modernisering av timmersorteringen vid gransågverket i Karbenning med bland annat RS-LogProfiler3DX, ett system för inmätning och sortering med 3D och röntgenmätning i kombination. Beställda system är förberedda för integration med RemaSawcos digitala produkter.

Leverans och driftsättning genomförs under sommaren 2023.


”Det är mycket glädjande att AB Karl Hedin, en av landets främsta trähandelskoncerner med bland annat 5 sågverk, 7 emballagefabriker samt 49 bygghandlare återigen valt att satsa på RemaSawco som systemleverantör." säger Emilien Saindon, VD för RemaSawco AB. Sedan tidigare använder man motsvarande system vid koncernens anläggning i Säter.

"Utifrån våra goda erfarenheter från motsvarande installation på Säters så har vi valt att gå vidare och uppgradera även Karbennings sågverk med en leverans av RS-LogProfiler3DX med tillhörande system för bättre mätnoggrannhet och timmersortering." säger Fredrik Marnefeldt VD för AB Karl Hedin Sågverk.

RS-LogProfiler3DX är ett unikt mätsystem med 3D-mätning och röntgen (Xray) i kombination. Det möjliggör mätning av stockens kvalitet och rätt diameter under bark i en online-process. Med systemet kan man nu optimera råmaterialet mer effektivt mot sågverkets kunders krav. Systemet mäter stockens faktiska form med stor noggrannhet, även med äldre timmersorteringar, och säkerställer korrekt kvalitet vid såglinjen. Tillsammans lyfter funktionerna totalvärdet av sågverksprocessen och ger ett ökat utbyte.

Orderingången bokförs på kvartal 1 2022.Frågor besvaras av:
Johan Friberg, Koncernchef Image Systems AB, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från större koncern inom skogsindustrin på strax under 7,5 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business unit RemaSawco receives order from a larger group within the forest industry worth just under 7.5 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från kanadensisk partner på knappt 2,2 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from a Canadian partner of just under SEK 2.2 million

  Read Press Release
Press Release Archive