Image Systems styrelse har beslutat att skjuta upp årsstämman

Press Release

Styrelsen bedömer att det är klokt att flytta årets årsstämma och följa Folkhälsomyndighetens uppmaningar. Dessutom har en rad myndigheter runt om i världen fortsatt att fatta beslut om åtgärder som direkt påverkar Image Systems koncernens verksamhet och kunder.

I skenet av ovan har Image Systems styrelse beslutat att skjuta på årsstämman för att ge bolaget och styrelsen bättre möjlighet att utvärdera situationen.

- Vi följer från styrelsens sida noga utvecklingen kring hur den mycket svåra situation som världen befinner sig i påverkar Image Systems, säger Image Systems styrelseordförande Thomas Wernhoff. Vi anser att det i dagsläget är ansvarsfullt att skjuta på årsstämman, för att utvärdera hur situationen utvecklas.

Årsstämma för 2020 kommer att hållas senast den 30 juni i enlighet med gällande lagstiftning. Ny kallelse kommer att skickas ut i god tid före årsstämman.

Årsredovisningen 2019 kommer att finnas tillgänglig senast tre veckor före årsstämman.

 

För ytterligare information kontakta:

Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

 

Informationen i detta pressmeddelande offentliggjordes den 17 april 2020 klockan 09.00 (CET).

Links and Media

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order på ca 1,6 MSEK från det amerikanska försvaret

  Read Press Release
 • Image Systems' business area Motion Analysis receives an order of approx. 1.6 MSEK from the American defense

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från större koncern på drygt 2,8 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from a larger group of just over SEK 2.8 million

  Read Press Release
Press Release Archive