Image Systems AB (publ) korttidspermitterar

Press Release – Regulatory

Image Systems har beslutat genomföra korttidspermitteringar vid affärsområdet RemaSawcos samtliga arbetsställen i Sverige för att anpassa personalstyrkan till rådande marknadsförutsättningar. Majoriteten av permitteringarna kommer ske med stöd av statliga subventioner. Införande av korttidspermitteringar i koncernens andra affärsområde Motion & Analysis är förnärvarande inte aktuellt.

Besluten har fattats mot bakgrund av den osäkerhet om utvecklingen av samhällsekonomin som relaterar till coronaviruset (Covid-19). Osäkerheten påverkar Image Systems verksamhet negativt på grund av, bland annat, lägre efterfrågan och framflyttade projekt bland RemaSawcos sågverkskunder. Ytterligare permitteringar kan inte uteslutas.

Image Systems AB publicerar årsredovisning för 2019 senast 16 april 2020 och delårsrapport för det första kvartalet den 7 maj 2020. Preliminära bedömningar indikerar att Covid-19s påverkan på kvartalets omsättning och resultat varit begränsad.

För ytterligare information kontakta:

Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Denna information är sådan information som Image Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU). Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2020 kl. 12:30 CEST.

Links and Media

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Vida på drygt 4,1 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from Vida for just over SEK 4.1 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Fortsatt effektivisering ger resultat

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Continued streamlining yields results

  Read Press Release
Press Release Archive