Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning på ca 2,5 MSEK från Fyrås Trä

Press Release

RemaSawco erbjuder den mest kompletta lösningen för inmätning och sortering av stockar i sågverkens mätstationer. Stockarnas storlek mäts med hög precision och mätstationens alla funktioner hanteras genom RemaSawcos certifierade system för svensk inmätning.

”I och med beställningen från Fyrås Trä bekräftas än en gång RemaSawcos unika kompetens och marknadsledande position som helhetsleverantör till sågverkens mätstationer.”

säger VD för RemaSawco Emilien Saindon.

Orderingången bokas på kvartal 4 år 2022 och RemaSawcos leverans kommer att ske under våren 2023.

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Vida på drygt 4,1 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from Vida for just over SEK 4.1 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Fortsatt effektivisering ger resultat

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Continued streamlining yields results

  Read Press Release
Press Release Archive