Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning på ca 2,5 MSEK från Fyrås Trä

Press Release

RemaSawco erbjuder den mest kompletta lösningen för inmätning och sortering av stockar i sågverkens mätstationer. Stockarnas storlek mäts med hög precision och mätstationens alla funktioner hanteras genom RemaSawcos certifierade system för svensk inmätning.

”I och med beställningen från Fyrås Trä bekräftas än en gång RemaSawcos unika kompetens och marknadsledande position som helhetsleverantör till sågverkens mätstationer.”

säger VD för RemaSawco Emilien Saindon.

Orderingången bokas på kvartal 4 år 2022 och RemaSawcos leverans kommer att ske under våren 2023.

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från större koncern inom skogsindustrin på strax under 7,5 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business unit RemaSawco receives order from a larger group within the forest industry worth just under 7.5 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från kanadensisk partner på knappt 2,2 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from a Canadian partner of just under SEK 2.2 million

  Read Press Release
Press Release Archive