Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller avropsbeställningar på drygt 11 MSEK från Moelven Timber

Press Release

De tre nya beställningarna avropas av sågverken Ransby, Årjäng och Notnäs och innefattar uppgradering av ett stort antal befintliga system.

Totalt har Moelven Timber nu avropat projekt för totalt ca 15,6 MSEK inom nämnda ramavtal.

”Med dessa avrop ser vi nu till att modernisera våra sågverk till en högre enhetlig standard, som säkerställer förbättrad produktion och underhåll på våra befintliga system”, säger Peter Rockedahl Teknisk direktör i Timberdivisionen inom Moelven koncernen.

”Vi har tillsammans med Moelven lagt ner mycket arbete på att få till detta avtal på ett bra sätt. Det är därför oerhört tillfredställande att vi nu kan se effekten av detta” säger VD för RemaSawco Emilien Saindon.

Leveranserna och driftsättningarna genomförs under första halvan av 2023. 

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från större koncern inom skogsindustrin på strax under 7,5 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business unit RemaSawco receives order from a larger group within the forest industry worth just under 7.5 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från kanadensisk partner på knappt 2,2 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from a Canadian partner of just under SEK 2.2 million

  Read Press Release
Press Release Archive