Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning på ca 5,7 MSEK från Nordwood

Press Release

RS-BoardScannerQ är ett system för automatisk avsyning, kvalitetsbestämning och avkapsoptimering i en råsortering, ett justerverk eller ett hyvleri. Systemet upptäcker alla defekter och geometriska fel samt utför en avkaps- och kvalitetsoptimering.

Baltikum är en viktig marknad för oss och att Nordwood nu med denna beställning bekräftar sitt förtroende genom att välja vår Boardscanner och därmed få den i sina samtliga 3 sågverk, befäster vår fortsatt starka position på den marknaden”

säger VD för RemaSawco Emilien Saindon.

RemaSawcos leverans kommer att ske under våren 2023.

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order på ca 1,6 MSEK från det amerikanska försvaret

  Read Press Release
 • Image Systems' business area Motion Analysis receives an order of approx. 1.6 MSEK from the American defense

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från större koncern på drygt 2,8 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from a larger group of just over SEK 2.8 million

  Read Press Release
Press Release Archive