Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från större koncern på drygt 2,8 MSEK

Press Release

RemaSawco har fått en beställning från en större koncern i Sverige. Beställningen gäller nya mätramar till ett av koncernens sågverk i södra Sverige. Ordervärdet uppgår till drygt 2,8 MSEK. Kostnader för driftsättning tillkommer.

Kunden driver bland annat ett sågverk i södra Sverige där man nu avser byta ut befintliga skuggmätramar i timmer- och sågintag mot nya och moderna 3D-mätramar, och har därför beställt nya mätramar av typen RS-LogScanner3D från RemaSawco. I samband med bytet sker även uppdatering/byte av befintligt styrsystem till RS-720.

I avtalet ingår även utbildning av kundens personal men kostnader för driftsättning tillkommer.

Leverans, installation och driftsättning är planerat till sista kvartalet 2024.

”Det är alltid glädjande när våra kunder väljer att förlänga förtroendet för RemaSawco. Det stärker ytterligare våra redan väl fungerande relationer”

Säger Emilien Saindon, VD RemaSawco.

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från större koncern inom skogsindustrin på strax under 7,5 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business unit RemaSawco receives order from a larger group within the forest industry worth just under 7.5 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från kanadensisk partner på knappt 2,2 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from a Canadian partner of just under SEK 2.2 million

  Read Press Release
Press Release Archive