Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Vida på drygt 4,1 MSEK

Press Release

RemaSawco och Vida har tecknat ett avtal om uppgradering av sågverken Vida HN och Vida Mörlunda till ett värde av drygt 4 miljoner kronor.

När det gäller sågverket Vida Mörlunda så innefattar avtalet en uppgradering av sågverkets råsortering där RemaSawco ska leverera, installera och driftsätta den marknadsledande produkten BoardScannerP som används för dimensions- och profilmätning (s.k. vankantsoptimering) och allmän detektering av avvikelser. Driftsättning är planerat till slutet av 2023.

På sågverket Vida HN uppgraderas såglinjen genom att byta ut och uppgradera befintliga system till RemaSawcos system RS-Opt, RS-3DLog 3SC samt RS-Con. Driftsättning är planerat till sista kvartalet 2023.

Båda sågverken kommer nu att få ett väsentligt lyft i sin förmåga och RemaSawco kommer även genomföra utbildning av kundens egen personal.

"I rådande konjunktur- och marknadsläge är det mycket klokt av Vida att passa på att rusta upp och investera så att man står starkare inför den ljusnande framtid som med all säkerhet kommer"

Säger Emilien Saindon, VD för RemaSawco.

Latest Press releases

 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from Vida for just over SEK 4.1 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Fortsatt effektivisering ger resultat

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Continued streamlining yields results

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order på ca 1,1 MSEK från det italienska försvaret

  Read Press Release
Press Release Archive