Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller ytterligare avropsbeställning på drygt 2 MSEK från Moelven Timber

Press Release

Denna beställning avropas av sågverket Löten och innefattar uppgradering av ett flertal befintliga system.

Totalt har Moelven Timber nu avropat projekt för totalt drygt 28 MSEK inom nämnda ramavtal (ca 102%).

”Med dessa avrop ser vi nu till att modernisera våra sågverk till en högre enhetlig standard, som säkerställer förbättrad produktion och underhåll på våra befintliga system”

säger Peter Rockedahl Teknisk direktör i Timberdivisionen inom Moelven koncernen.

”Det är mycket tillfredställande att konstatera att vi nu gått i mål med alla avrop i detta avtal som en första milstolpe. Nu ser vi fram emot att få leverera och driftsätta våra system” 

säger Emilien Saindon, VD för RemaSawco.

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Vida på drygt 4,1 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from Vida for just over SEK 4.1 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Fortsatt effektivisering ger resultat

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Continued streamlining yields results

  Read Press Release
Press Release Archive