Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning på ca 3 MSEK från ATA Timber Widtsköfle

Press Release

Avtalet innefattar leverans, installation och driftsättning av RemaSawcos marknadsledande produkt BoardScannerP till sågverkets råsortering där den kommer att användas för dimensions- och profilmätning (s.k. vankantsoptimering). RemaSawco kommer även att genomföra utbildning av kundens egen personal i två steg, förberedande och vid driftsättning.

” Att även ATA Timber Widtsköfle nu väljer att installera vår BoardScanner är ytterligare en kvittens på att produkten innehar en särskild plats som marknadsledande skanner för brädhantering. Vi ser fram emot samarbetet och att få bidra till den ökade effektivitet man siktar på.”

säger VD för RemaSawco Emilien Saindon.

Leverans och driftsättning kommer att ske under hösten 2023.

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Vida på drygt 4,1 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from Vida for just over SEK 4.1 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Fortsatt effektivisering ger resultat

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Continued streamlining yields results

  Read Press Release
Press Release Archive