Image Systems utser Emilien Saindon till vice VD för koncernen

Press Release – Regulatory

Emilien tillträder positionen omgående och kommer även fortsättningsvis att inneha sin nuvarande roll som affärsområdeschef och VD för RemaSawco. 

”Emilien har under den tid han verkat inom vår koncern visat på gott ledarskap och hög förändringstakt. Styrelsen i Image Systems har för avsikt att att skapa ett ”center of excellence” inom beröringsfri mätteknik, och vill med detta stärka bolagets ledning inför vår framtidsresa”, säger Anders Fransson, styrelseordförande i Image Systems AB (publ). 

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Vida på drygt 4,1 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from Vida for just over SEK 4.1 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Fortsatt effektivisering ger resultat

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Continued streamlining yields results

  Read Press Release
Press Release Archive