Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order om ca 5 MSEK från Säge Handlos Summerau GmbH i Österrike

Press Release – Regulatory

Ordern omfattar leverans och installation av den senaste generationen av RS-BoardScannerQ, den första att installeras i Österrike. Leverans och driftsättning planeras till hösten 2020.

Säge Handlos Summerau GmbH är ett företag grundat 1818 som verkar i Tragwein, Österrike. Huvudelen av produktionen omfattar tillverkning av limträbalk, fingerskarvskomponenter samt konstruktionsvirke för byggnadsindustrin. Med den erhållna ordern blir Säge Handlos Summerau GmbH det första österrikiska företaget att driftsätta RemaSawcos RS-BoardScannerQ.

Således blir Säge Handlos Summerau GmbH en mycket viktig referenskund för RemaSawcos fortsatta arbete på den europeiska marknaden.

“Vi är glada och stolta över att för första gången få erkännandet av den österrikiska marknaden för vår Boardscanner”, säger Johan Friberg, VD för Image Systems AB.

RS-BoardScannerQ är ett helautomatiserat avsyningssystem för brädor och plank i tvärsmatat flöde i råsorteringar, justerverk eller hyvlerier. Systemet utför automatisk fyrsidig kvalitetsavsyning helt utan behov av vändning. Mättekniken kombinerar tracheid- (fiber), dimension- och vision-data. Systemet ger nya möjligheter inom kvalitetssortering för sågverk, dels tack vare den sofistikerade mättekniken, dels tack vare RemaSawco:s nya och unika beröringsfria hållfasthetsapplikation.

Informationen i detta pressmeddelande offentliggjordes den 9 juli 2020 kockan 08:00 (CET).

Links and Media

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Vida på drygt 4,1 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from Vida for just over SEK 4.1 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Fortsatt effektivisering ger resultat

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Continued streamlining yields results

  Read Press Release
Press Release Archive