Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order på 1,5 MSEK ifrån det amerikanska försvaret

Press Release

Ordern bokas i kvartal 1 och kommer att intäktsföras löpande under 12 månader.

"Denna order är ytterligare ett bevis på vår status som hovleverantör till det amerikanska försvaret”, säger Johan Friberg, VD för Image Systems AB.”

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order på ca 1,6 MSEK från det amerikanska försvaret

  Read Press Release
 • Image Systems' business area Motion Analysis receives an order of approx. 1.6 MSEK from the American defense

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från större koncern på drygt 2,8 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from a larger group of just over SEK 2.8 million

  Read Press Release
Press Release Archive