Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 5.8 MSEK från Lotus Timber OÜ, Estland

Press Release – Regulatory

Ordern omfattar leverans och installation av ett komplett system för optimering och kvalitetssortering till en helt ny sorteringslinje för hyvleri och vidareförädling hos Lotus Timber. Systemet baseras på RS-BoardScannerQ, RS-EndSorter och RS-StrengthGrader.

Leverans och driftsättning är planerade till sommaren 2021.

”Vi tackar Lotus Timber för förtroendet att få genomföra detta viktiga projekt. Att Lotus Timber väljer RemaSawco som samarbetspartner visar än en gång att vårt erbjudande och våra produkter möter de höga krav och förväntningar som ställs av den estniska marknaden.” säger Johan Friberg, VD för Image Systems AB.

RS-BoardScannerQ är ett helautomatiserat avsyningssystem för brädor och plank i tvärsmatat flöde i råsorteringar, justerverk eller hyvlerier. Systemet utför automatisk fyrsidig kvalitetsavsyning helt utan behov av vändning. Mättekniken kombinerar tracheid- (fiber), dimension- och vision-data. Systemet ger nya möjligheter inom kvalitetssortering för sågverk, dels tack vare den sofistikerade mättekniken, dels tack vare RemaSawcos nya och unika beröringsfria hållfasthetsapplikation.

RS-StrengthGrader är ett certifierat påbyggnadsprogram som beräknar hållfasthet baserat på data från RS-BoardScannerQ.

 

Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Informationen i detta pressmeddelande offentliggjordes den 25 september 2020 klockan 11.00 (CEST).


Links and Media

Latest Press releases

 • – Regulatory

  Kommuniké från årsstämma i Image Systems AB (publ)

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från ATA Timber på drygt 2,2 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from ATA Timber for just over SEK 2.2 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Delårsrapport Image Systems AB januari-mars 2024

  Read Press Release
Press Release Archive