Kommuniké från extra bolagsstämma i Image Systems AB (publ)

Press Release – Regulatory
 • Extra bolagsstämman beslutade att fastställa antalet styrelseledamöter till sex (6) stycken samt nyval av styrelseledamoten Jörgen Hermansson.

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Vida på drygt 4,1 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from Vida for just over SEK 4.1 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Fortsatt effektivisering ger resultat

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Continued streamlining yields results

  Read Press Release
Press Release Archive