Kommuniké från extra bolagsstämma i Image Systems AB (publ)

Press Release – Regulatory
 • Extra bolagsstämman beslutade att fastställa antalet styrelseledamöter till sex (6) stycken samt nyval av styrelseledamoten Jörgen Hermansson.

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från större koncern inom skogsindustrin på strax under 7,5 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business unit RemaSawco receives order from a larger group within the forest industry worth just under 7.5 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från kanadensisk partner på knappt 2,2 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from a Canadian partner of just under SEK 2.2 million

  Read Press Release
Press Release Archive