Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order om drygt 1 MSEK för DIC system till Kroatien

Press Release – Regulatory

Ordern innefattar beställning av mjukvaran TEMA DIC samt hårdvara som tillsammans skapar ett komplett mätsystem.

DIC är en teknik för att göra hållfasthetsmätningar genom bildanalys, och baseras på företagets befintliga mjukvaruplattform, men innehåller också hårdvarukomponenter såsom kameror och belysning. DIC produkten har tagits fram för att svara mot nya segment inom materialprovning. Marknaden beräknas växa markant de närmaste åren.

Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.seLinks and Media

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order på ca 1,6 MSEK från det amerikanska försvaret

  Read Press Release
 • Image Systems' business area Motion Analysis receives an order of approx. 1.6 MSEK from the American defense

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från större koncern på drygt 2,8 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from a larger group of just over SEK 2.8 million

  Read Press Release
Press Release Archive