Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 5,1 MSEK från Södra Wood Hamina

Press Release – Regulatory

Efter att ha utvärderat motsvarande uppgradering som gjordes på sågverket i Mönsterås 2018, inleder nu Södra Wood steg 2 i sitt program och uppdaterar mätstationen på sågverket Södra Wood Hamina

”Vi tackar Södra Wood för förtroendet att få vara med och effektivisera och utveckla deras sågverk för framtiden” säger Johan Friberg, VD Image Systems AB.

RS-3DXRay är ett unikt mätsystem med 3D-mätning och röntgen (XRay) i kombination. Det möjliggör mätning av stockens kvalitet och rätt diameter under bark i en online-process. Med systemet kan man nu optimera råmaterialet mer effektivt mot sågverkets kunders krav. Systemet mäter stockens faktiska form med stor noggrannhet, även med äldre timmersorteringar, och säkerställer korrekt geometrisk kvalitet vid såglinjen. Tillsammans lyfter funktionerna totalvärdet av sågverksprocessen och ger ett ökat utbyte.

Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se 

Informationen i detta pressmeddelande offentliggjordes den 17 april 2019 klockan 08.00 (CEST).

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Vida på drygt 4,1 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from Vida for just over SEK 4.1 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Fortsatt effektivisering ger resultat

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Continued streamlining yields results

  Read Press Release
Press Release Archive