Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order på ca 1,6 MSEK från det amerikanska försvaret

Press Release

Ordern innefattar service och support för ett antal existerande licenser på i USA.

Det amerikanska försvaret är sedan länge kund till Image Systems. Genom att beställa service och support erhåller kunden den senaste versionen av mjukvara samt tillgång till Image Systems supportkanal. Ordern kommer att intäktsföras löpande över en period av tolv månader.

Links and Media

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från större koncern inom skogsindustrin på strax under 7,5 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business unit RemaSawco receives order from a larger group within the forest industry worth just under 7.5 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från kanadensisk partner på knappt 2,2 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from a Canadian partner of just under SEK 2.2 million

  Read Press Release
Press Release Archive