Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning på ca 2,7 MSEK från Sweden Timber

Press Release

RemaSawco erbjuder den mest kompletta lösningen för inmätning och sortering av timmer i sågverkens mätstationer. Stockarnas storlek mäts med hög precision och mätstationens alla funktioner hanteras genom RemaSawcos certifierade system för svensk inmätning.

I Sweden Timbers sågverk Malmbäck finns det två såglinjer och två hyvellinjer. Processen börjar dock med sortering av det timmer som går in i sågverket och det är där Sweden Timber nu väljer att uppgradera och modernisera de äldre systemen med nya från RemaSawco. En stor förändring blir att man även inför postningssortering direkt vid mätstationen, vilket inte är fallet just nu.

Avtalet innefattar styrsystemet RS-715, operatörsstolen RS-FlexCon, mätramen RS-LogScanner 3D samt systemet RS-Opt för postningssortering.

”Vi är verkligen glada för att Sweden Timber återigen väljer RemaSawco för att säkerställa maximal effektivitet i sina sågverk. Det känns alltid extra bra när man får förnyat förtroende och vi värdesätter vår goda relation med Sweden TImber”

säger VD för RemaSawco Emilien Saindon.

Leverans och driftsättning kommer att ske under våren 2023.

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Vida på drygt 4,1 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from Vida for just over SEK 4.1 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Fortsatt effektivisering ger resultat

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Continued streamlining yields results

  Read Press Release
Press Release Archive