Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 6.3 MSEK från Moelven Årjäng Såg AB

Press Release – Regulatory

Leverans och driftsättning är planerade till sommaren 2020.


”Som en fortsättning på det framgångsrika samarbetet mellan Moelven och RemaSawco kring Det Digitala Sågverket har nu turen kommit till Årjäng Såg. Vi ser fram mot denna uppgradering och det lyft som det kommer tillföra vår produktion och vår process” säger Christer Hagberg, VD på Moelven Årjäng Såg AB.


”Vi tackar Moelven för förtroendet och för det goda samarbetet. Tillsammans visar vi vägen framåt för sågverksindustrin” säger Johan Friberg, VD för Image Systems AB.


RS-BoardScannerQ är ett helautomatiserat system för kvalitetsavsyning av brädor och plank i tvärsmatat flöde i råsorteringar, justerverk eller hyvlerier i sågverk.

RS-StrengthGrader är ett certifierat påbyggnadsprogram som beräknar hållfasthet baserat på data från RS-BoardScannerQ.


Med detta projekt introducerar RemaSawco ett prenumerationsupplägg för funktionen RS-StrengthGrader, där användaren mot en fast månadskostnad erhåller löpande funktionalitet, support och senaste version av programvaran. Motsvarande upplägg kommer erbjudas till fler system och tjänster från RemaSawco.

 

Links and Media

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från större koncern inom skogsindustrin på strax under 7,5 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business unit RemaSawco receives order from a larger group within the forest industry worth just under 7.5 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från kanadensisk partner på knappt 2,2 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from a Canadian partner of just under SEK 2.2 million

  Read Press Release
Press Release Archive