Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order värd ca 10 MSEK från tysk maskinleverantör Kallfass GmbH för leverans till sågverk i Ryssland

Press Release – Regulatory

Leveransen omfattar två nya system för automatisk kvalitetssortering i råsorteringen och justerverket, samt ny styrning för ett medelstort sågverk i sydvästra Ryssland. Mätning och optimering i råsorteringen utförs via RS-BoardScannerP som används för högupplöst profil- och dimensionsmätning i tvärsmatade flöden. Mätning och optimering i justerverket utförs via RS-BoardScannerQ, ett system som används för högupplöst profil-, färg- samt trakeidmätning i tvärmatade flöden. Systemen säljs via maskinleverantören Kallfass GmbH i Tyskland.

Leverans och driftsättning av projektet genomförs under senare halvan av 2022.

”Vi är stolta att för detta förtroende från Kallfass GmbH att via dem leverera ytterligare två Boardscannersystem till den ryska marknaden. Det är en mycket viktig order för vår fortsatta expansion via starka partners i centrala Europa.” säger Emilien Saindon, VD för RemaSawco.


Frågor besvaras av:
Johan Friberg, Koncernchef, telefon 013-200 100, e-post
johan.friberg@imagesystems.se

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från större koncern inom skogsindustrin på strax under 7,5 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business unit RemaSawco receives order from a larger group within the forest industry worth just under 7.5 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från kanadensisk partner på knappt 2,2 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from a Canadian partner of just under SEK 2.2 million

  Read Press Release
Press Release Archive