Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 5,3 MSEK från GRAB Sp. i Polen

Press Release – Regulatory

Remasawco är stolta över att få möjligheten att leverera sitt första RS-BoardScannerQ system på den polska marknaden. Företaget GRAB sp sätter upp en ny produktionslinje i Polen och har valt RS-BoardScannerQ med RS-StrengthGrader för en kombinerad sorterlinje för justering och råsortering.

Systemet mäter full kvalitet och hållfasthet på sågade virkesbitar före och efter torkning. I och med denna leverans blir också RS-BoadScannerQ certifierad för hållfasthetssortering på den polska marknaden. Vidare är systemet förberett för integration med RemaSawcos digitala produkter.

Leverans och driftsättning genomförs under sommaren 2022.

”Det är mycket hedrande och glädjande att GRAB sp, i sitt fortsatta arbete med att öka utbyte och processeffektivitet, väljer att starta detta samarbete med RemaSawco”, säger Johan Friberg, VD för Image Systems AB.

RS-BoardScannerQ är ett helautomatiserat system för kvalitetsavsyning av brädor och plank i tvärsmatat flöde i råsorteringar, justerverk eller hyvlerier i sågverk.

RS-StrengthGrader är ett certifierat påbyggnadsprogram som beräknar hållfasthet baserat på data från RS-BoardScannerQ.

Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Links and Media

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Vida på drygt 4,1 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from Vida for just over SEK 4.1 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Fortsatt effektivisering ger resultat

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Continued streamlining yields results

  Read Press Release
Press Release Archive