Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller två ordrar på 3,3 MSEK resp 2,95 MSEK från Vida AB

Press Release – Regulatory

Beställningarna omfattar leverans och installation av system för mätning och optimering i resp. råsortering hos sågverken Vida Borgstena och Vida Vislanda. Systemlösningen bygger på RS-BoardScannerP som används för högupplöst profil- och dimensionsmätning i tvärsmatade flöden.

Leverans och driftsättning är planerade till sommaren 2022.

Jonas Axelsson, Vida AB:
”Med de goda erfarenheterna med RS-BoardScannerQ i våra hyvlerier/justerverk hos Nössemark, Vimmerby och Vislanda så känns det naturligt att välja RemaSawco som leverantör också till våra råsorteringar hos Borgstena och Vislanda.
RemaSawcos system för brädhantering möter våra högt ställda krav och vårt samarbete har visat att man kan genomföra den här typen av projekt säkert och effektivt.”

”Vi tackar Vida AB för förtroendet att få genomföra de här projekten. Det är mycket utvecklande och stimulerande att samarbeta med Vida. Tillsammans bygger vi vidare för att säkerställa och höja kvalitet och produktivitet i Vidas sågverk.” säger Emilien Saindon, VD för RemaSawco.


Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Vida på drygt 4,1 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from Vida for just over SEK 4.1 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Fortsatt effektivisering ger resultat

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Continued streamlining yields results

  Read Press Release
Press Release Archive