Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 2,35 MSEK från Moelven Edanesågen AB

Press Release – Regulatory

Ordern omfattar leverans och installation av ett nytt styrsystem, RS-ProSort, till råsorteringen på Moelven Edanesågen.

Leverans och driftsättning är planerade till september 2020.

”Vi tackar Moelven för förtroendet och uppdraget att genomföra denna uppgradering på Edanesågen. Detta är ett viktigt steg i vårt strategiska samarbete med Moelven att modernisiera och digtalisera deras sågverk” säger Johan Friberg, VD för Image Systems AB.


Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se


Informationen i detta pressmeddelande offentliggjordes den 25 mars 2020 klockan 08.00 (CET).

 

Links and Media

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från större koncern inom skogsindustrin på strax under 7,5 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business unit RemaSawco receives order from a larger group within the forest industry worth just under 7.5 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från kanadensisk partner på knappt 2,2 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from a Canadian partner of just under SEK 2.2 million

  Read Press Release
Press Release Archive