Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 3,5 MSEK från Stora Enso Veitsiluoto Oy i Kemi, Finland

Press Release – Regulatory

Leverans och driftsättning är planerade till slutet av 2019.


RS-LogProfiler 3DX är ett unikt mätsystem som löpande, under produktion, erbjuder utvärdering av stockens kvalitet samt en exakt mätning av diameter under bark. Systemet har också funktionalitet för att ta hänsyn till förväntat sågmönster redan i timmersorteringen.


”Vi är stolta och glada över att få delta i Stora Ensos arbete att vidareutveckla och strömlinjeforma sina sågverk för framtiden.” säger Johan Friberg, CEO, Image Systems.

Links and Media

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från större koncern inom skogsindustrin på strax under 7,5 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business unit RemaSawco receives order from a larger group within the forest industry worth just under 7.5 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från kanadensisk partner på knappt 2,2 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from a Canadian partner of just under SEK 2.2 million

  Read Press Release
Press Release Archive