Valberedningens förslag till årsstämman 2022

Press Release – Regulatory

Valberedningen i Image Systems AB har i sitt förslag till årsstämman 2022 tidigare föreslagit att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och att valberedningen skulle återkomma med förslag till val av en ytterligare en styrelseledamot. Valberedningen har nu meddelat att den inte har något förslag till ytterligare styrelseledamot och föreslår därför att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och att den föreslår – enligt vad som tidigare meddelats - omval av styrelseledamöterna Anders Fransson, Catharina Lagerstam och Annika Ölme samt nyval av Jan Molin och Matilda Wernhoff.”

Reviderat yttrande ifrån valberedningnen samt poströstningsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida www.imagesystemsgroup.se.

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har 82 anställda på kontor i Sverige, Finland och Norge. År 2021 omsatte koncernen 159 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order på ca 1,6 MSEK från det amerikanska försvaret

  Read Press Release
 • Image Systems' business area Motion Analysis receives an order of approx. 1.6 MSEK from the American defense

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från större koncern på drygt 2,8 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from a larger group of just over SEK 2.8 million

  Read Press Release
Press Release Archive