Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 27 MSEK från Stenvalls Trä AB

Press Release – Regulatory

Leverans och driftsättning är planerade till våren 2020.

Stenvalls Trä är sedan tidigare en mycket viktig och respekterad referenskund till RemaSawco. I och med uppstarten och moderniseringen av sågverket i Seskarö investerar man i sitt tredje X-Ray system respektive sitt fjärde RS-BoardScannerQ system. Övriga system finns sedan tidigare på anläggningarna i Lövholmen, Sikfors samt Örarna.  

”Det är mycket hedrande att få förtroendet att genomföra ett större moderniseringsprojekt inom Stenvalls Trä koncernen där ökat volyms- och värdeutbyte står i fokus. Stenvalls Trä har expanderat och investerat kraftigt de senaste åren, därför det särskilt glädjande för oss att få vara en nyckelleverantör i dess spännande resa in i framtiden och den fortsatta digitaliseringen av sågverksindustrin”. Säger Johan Friberg, VD för Image Systems AB.

RS-LogProfiler3DX är ett unikt mätsystem som löpande, under produktion, erbjuder utvärdering av stockens kvalitet samt en exakt mätning av diameter under bark. Systemet har också funktionalitet för att ta hänsyn till förväntat sågmönster redan i timmersorteringen.

RS-BoardScannerQ är ett helautomatiserat avsyningssystem för brädor och plank i tvärsmatat flöde i råsorteringar, justerverk eller hyvlerier. Systemet utför automatisk fyrsidig kvalitetsavsyning helt utan behov av vändning. Mättekniken kombinerar tracheid- (fiber), dimension- och vision-data. Systemet ger nya möjligheter inom kvalitetssortering för sågverk, dels tack vare den sofistikerade mättekniken, dels tack vare RemaSawco:s nya och unika beröringsfria hållfasthetsapplikation.

Links and Media

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order på ca 1,6 MSEK från det amerikanska försvaret

  Read Press Release
 • Image Systems' business area Motion Analysis receives an order of approx. 1.6 MSEK from the American defense

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från större koncern på drygt 2,8 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from a larger group of just over SEK 2.8 million

  Read Press Release
Press Release Archive