Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order för Service och Support på ca 1,2 MSEK

Press Release

Image Systems affärsområde Motion Analysis har erhållit ett 1-årskontrakt med Service och Support för tidigare levererade Golden Eye Reconnaissance scanners. Dessa scanners har tidigare utvecklats inom Motion Analysis för att snabbt och med mycket stor noggrannhet kunna digitalisera storformatsfilm som används inom militär spaningsverksamhet.

Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Informationen i detta pressmeddelande offentliggjordes den 26 februari 2019 klockan 13.00 (CET).

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Vida på drygt 4,1 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from Vida for just over SEK 4.1 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Fortsatt effektivisering ger resultat

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Continued streamlining yields results

  Read Press Release
Press Release Archive