Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 5 MSEK från Hedlunds Timber AB

Press Release – Regulatory

Hedlunds Timber AB beställer RemaSawcos system för 3D- och röntgen-mätning, RS-LogProfiler3DX.
Systemet skall användas för inmätning och sortering av stockar till produktionen i sågverket.
Vidare är systemet förberett för integration med RemaSawcos digitala produkter.

Leverans och driftsättning genomförs under sommaren 2021.

Så här säger Erik Hedlund, VD på Hedlunds Timber, om beslutet:
”En viktig faktor till varför vi valde att införa 3D- och röntgenmätning är alla de möjligheter till ett ökat värdeutbyte som denna teknik erbjuder, i synnerhet automatisk mätning av diameter under bark året runt, som vi ser kommer att ge oss ett bättre utnyttjande av råvaran då timmerklasserna kan fördelas jämnare och stabilare över tid. Vi ser att RemaSawco, med ett stort antal installationer i Sverige, ligger långt fram med denna teknik och de tillämpningar det ger möjlighet till. Med detta viktiga projekt går vi in i en ny fas i vårt långa samarbete med RemaSawco.”

”Det är mycket hedrande och glädjande att Hedlunds Timber i hjärtat av Dalarna, i sitt fortsatta arbete med att öka utbyte och processeffektivitet, väljer att fördjupa sitt samarbete med RemaSawco”, säger Johan Friberg, VD för Image Systems AB.

RS-LogProfiler3DX är ett unikt mätsystem med 3D-mätning och röntgen (Xray) i kombination. Det möjliggör mätning av stockens inre kvalitet och korrekt diameter under bark i en online-process. Med systemet kan sågverket nu optimera råmaterialet mer effektivt mot sina kunders krav och på så sätt leverera produkter av högre kvalitet. Systemet mäter stockens faktiska form med stor noggrannhet, även med äldre timmersorteringar, och säkerställer korrekt geometrisk kvalitet vid såglinjen. Tillsammans lyfter funktionerna totalvärdet av sågverksprocessen och genererar ett ökat utbyte.

Hedlunds Timber har sedan tidigare RemaSawcos helautomatiska system för profilmätning, RS-BoardScannerP (förberett för tracheidmätning), i råsorteringen. Tillsammans erbjuder dessa två mätsystem möjligheten att på individnivå spåra produktionen från stock (RS-LogProfiler3DX) till färdigsågad vara (RS-BoardScannerT), vilket ger sågverket unika möjligheter att följa upp och förbättra produktionen med avseende på såväl produktkvalitet som processeffektivitet.   

Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Links and Media

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order på ca 1,6 MSEK från det amerikanska försvaret

  Read Press Release
 • Image Systems' business area Motion Analysis receives an order of approx. 1.6 MSEK from the American defense

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från större koncern på drygt 2,8 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from a larger group of just over SEK 2.8 million

  Read Press Release
Press Release Archive