Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 3,5 MSEK från Moelven Dalaträ AB

Press Release – Regulatory

Ordern omfattar leverans och installation av ett nytt styrsystem, RS-ProSort, till råsorteringen på Moelven Dalaträ i Mockfjärd. Systemet kommer vara kompatibelt med Moelvens tillämpning av Det Digitala Sågverket.

Leverans och driftsättning är planerade till juli 2020.

”Det är glädjande och hedrande för RemaSawco att med våra system och lösningar få bidra och vara en viktig del i Moelvens långsiktiga program att modernisera och digitalisera sina sågverk” säger Johan Friberg, VD för Image Systems AB.

Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Informationen i detta pressmeddelande offentliggjordes den 11 mars 2020 klockan 15.30 (CET).

Links and Media

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från större koncern inom skogsindustrin på strax under 7,5 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business unit RemaSawco receives order from a larger group within the forest industry worth just under 7.5 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från kanadensisk partner på knappt 2,2 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from a Canadian partner of just under SEK 2.2 million

  Read Press Release
Press Release Archive