Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 5 MSEK från AB Rundvirke

Press Release – Regulatory

Ordern omfattar en komplett modernisering av timmersorteringen vid anläggningen i Marmaverken med bland annat RS-LogProfiler3DX, ett system för inmätning och sortering med 3D och röntgenmätning i kombination. Beställda system är förberedda för integration med RemaSawcos digitala produkter.

Leverans och driftsättning genomförs under sommaren 2021.

”Det är mycket glädjande att AB Rundvirke, en del av Rundvirke Industrier med fem trä- och impregneringsindustrier, valt RemaSawco som leverantör i sin fortsatta strävan i att öka utbytet och processeffektiviteten vid anläggningen i Marmaverken.” säger Johan Friberg, VD Image Systems AB.

RS-LogProfiler3DX är ett unikt mätsystem med 3D-mätning och röntgen (Xray) i kombination. Det möjliggör mätning av stockens inre kvalitet och korrekt diameter under bark i en online-process. Med systemet kan sågverket nu optimera råmaterialet mer effektivt mot sina kunders krav och på så sätt leverera produkter av högre kvalitet. Systemet mäter stockens faktiska form med stor noggrannhet, även med äldre timmersorteringar, och säkerställer korrekt geometrisk kvalitet vid såglinjen. Tillsammans lyfter funktionerna totalvärdet av sågverksprocessen och genererar ett ökat utbyte.

AB Rundvirke har sedan tidigare RemaSawcos helautomatiska system för kvalitetsavsyning, RS-BoardScannerQ, vid anläggningen på Östanåsågen AB, Edsbyn. Tillsammans erbjuder dessa två mätsystem möjligheten att på individnivå spåra produktionen från stock (RS-LogProfiler3DX) till färdigsågad vara (RS-BoardScannerQ), vilket ger koncernen unika möjligheter att följa upp och förbättra produktionen med avseende på såväl produktkvalitet som processeffektivitet.   

Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Links and Media

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Vida på drygt 4,1 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from Vida for just over SEK 4.1 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Fortsatt effektivisering ger resultat

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Continued streamlining yields results

  Read Press Release
Press Release Archive