Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 4,7 MSEK från Kuhmo Oy, Finland

Press Release – Regulatory

Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 4,7 MSEK från Kuhmo Oy, Finland
Ordern omfattar leverans och installation av den senaste generationen av RS-BoardScannerQ, den första att installeras i Finland. Leverans och driftsättning planeras till hösten 2020.


Kuhmo Oy, ett respekterat företag grundat 1955 som verkar i Kuhmo regionen i Finland. Med den erhållna ordern blir Kuhmo Oy det första finska företaget att driftsätta RemaSawcos RS-BoardScannerQ. Således blir Kuhmo Oy en mycket viktig kund för RemaSawcos fortsatta arbete på den finska marknaden.


“Vi är glada och stolta över att för första gången få erkännandet av den finska marknaden att vår Boardscanner är second-to-none”, säger Johan Friberg, VD för Image Systems AB.


RS-BoardScannerQ är ett helautomatiserat avsyningssystem för brädor och plank i tvärsmatat flöde i råsorteringar, justerverk eller hyvlerier. Systemet utför automatisk fyrsidig kvalitetsavsyning helt utan behov av vändning. Mättekniken kombinerar tracheid- (fiber), dimension- och vision-data. Systemet ger nya möjligheter inom kvalitetssortering för sågverk, dels tack vare den sofistikerade mättekniken, dels tack vare RemaSawco:s nya och unika beröringsfria hållfasthetsapplikation.


Frågor besvaras av:
Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se


 

Links and Media

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Vida på drygt 4,1 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from Vida for just over SEK 4.1 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Fortsatt effektivisering ger resultat

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Continued streamlining yields results

  Read Press Release
Press Release Archive