Image Systems årsredovisning för 2022 offentliggjord

Press Release – Regulatory

Image Systems årsredovisning för 2022 har offentliggjorts och finns från och med idag fredagen den 7 april 2022 tillgänglig på imagesystemsgroup.se. 

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Vida på drygt 4,1 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from Vida for just over SEK 4.1 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Fortsatt effektivisering ger resultat

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Continued streamlining yields results

  Read Press Release
Press Release Archive