Kalender

Kommande rapporteringstillfällen:

Bokslutskommuniké 2020: 12 februari 2021
Årsredovisning 2020: april 2021
Delårsrapport januari-mars 2021: 5 maj 2021
Årsstämma 2021: 5 maj 2021 Image Systems valberedning och årsstämma 2021